Overdracht interne pensioenvoorziening

Interne pensioenbelofte

In het verleden was het gebruikelijk om in de vennootschap een interne pensioenbelofte aan te leggen. Dit vormde een extralegaal pensioen voor de zaakvoerder. Het voordeel hiervan was, dat je een kost kon boeken in de vennootschap, zonder dat daar een onmiddellijke uitgave tegenover stond. Men ontweek op die manier ook de 4,4% premietaks op een externe groepsverzekering.

regering di rupoDe regering ‘Di Rupo I’ heeft echter beslist dat er geen nieuwe interne pensioenvoorzieningen meer mogen opgestart worden. De bestaande voorzieningen mogen ook niet meer voortgezet worden. Bijgevolg is het bedrag van de interne voorziening einde boekjaar 2011 ook direct het maximum.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de regering om al deze interne pensioenbeloften verplicht extern te plaatsen. Naderhand werd deze wetgeving versoepeld en deze verplichting geschrapt. Sowieso dient er wel 1,75% taks betaald te worden op het bedrag van de pensioenbelofte, ongeacht of deze intern blijft of extern wordt geplaatst.

Waarom dan toch extern gaan?

pensioen-opbrengstMet de huidige, constant wisselende wetgeving is het nooit zeker welke maatregelen er in de toekomst nog zullen genomen worden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de huidige vrijstelling van de 4,4% premietaks wegvalt…

Door het bedrag te externaliseren, valt deze zorg weg. Extern plaatsen biedt nog tal van andere voordelen:

  • geen controle bij uitkering
  • lagere eindbelasting
  • hoger spaarrendement
  • zekerheid van kapitaal, zelfs bij faillissement
  • tot 65% van de reserves op te nemen voor einddatum (voor aankoop onroerend goed)

Concreet

Stel, uw vennootschap heeft een interne belofte van € 150.000 opgebouwd. Wanneer u deze extern plaatst, dan kan u onmiddellijk € 97.500 opnemen om een onroerend goed te financieren. Als het bedrag intern blijft, dan dient u te wachten tot uw 60ste, ten vroegste, vooraleer u kunt genieten van uw kapitaal.

Neem vandaag nog contact op We bekijken uw huidige situatie en zorgen voor een oplossing op maat zodat de overdracht vlot en probleemloos verloopt.